BRITANNICA E-BOOK

Britannica'nın güvenilir, çok beğenilen, kurgusal olmayan e-kitapları ile öğrencilerin merakını besleyin ve araştırma için ek kaynaklar sağlayın. Yaklaşık 1.400 güvenilir, kurgusal olmayan başlık ve 44 müfredata uygun koleksiyon.

Teknolojiyi amaca yönelik olarak kullanın. Britannica e-kitapları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Britannica E-Books Hakkında

• Britannica'nın erken çocukluktan liseye kadar değişen başlıkları vardır, bilgilendirici e-kitaplarımız Lexile düzeyindedir ve dil sanatları, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden spor, müzik, sanat ve dahil olmak üzere diğer birçok konuya kadar tüm müfredatı kapsar. İspanyolca ve iki dilli başlıklar.

• Dijital not alma özellikleriyle okuduğunu anlama becerisini geliştirin.

• Özel MARC kayıtları da mevcuttur.

* Müfredat koleksiyonu, ya belirli bir konuda (örneğin biyografiler) ya da belirli bir amaç için kullanılacak (örneğin, Uluslararası Bakalorya programları) farklı serilerden önceden seçilmiş bir e-kitap grubudur.

Müfredat koleksiyonları, belirli eğitim programlarını veya kullanımlarını desteklemek için Britannica'nın müfredat uzmanları tarafından önceden bir araya getirilir

Başvuru Formu