VOCAS

Meslek gelişimi için bilgi önemlidir

VOCAS sınavları farklı meslekte çalışan ya da çalışacak olan bireylerin bilgilerini
ölçümleyen sınav türüdür. Turizm ve Otelcilik, Hemşirelik ve yardımcılığı, sivil
havacılık, gemicilik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarda çalışacak mavi
yaka personeller için uygulanmaktadır.

Mesleki eğitimler için bir standart

Mavi yaka meslekler için verilen eğitimlerin belirli standartlarda verildiğine dair
MEB ve uluslararası standartları içeren kapsamlı bir sınavdır.

Sınavların uygulanması için bilgi yeterliliği

VOCAS sınavları verilen eğitimin ortasında ve sonunda olmak üzere 2 defa
uygulanır. Alanında eğitim alan Meslek Lisesi ve Meslek yüksek okullarındaki
konular baz alınarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin kendi alanlarında eğitim almaları
gerekmektedir.

Raporlama ile gelişimi değerlendiriyoruz

VOCAS sınavları sonunda öğrencilerin mesleki branştaki bilgi seviyeleri puanlama
ve kazanımlarına göre ölçülüp değerlendirilir. Bireysel ve sınıf bazlı olan bu
değerlendirmeler sayesinde öğrencilerin bilgi düzeylerini eşitlemek için fırsat
vermekteyiz.

Online yada paper based uygulama çeşitliliği

VOCAS sınavları, uygulanabilmesi için kolaylıklar sunmaktadır. Online
olarak bilgisayar, telefon yada tablet ile kolayca online uygulanabildiği gibi
en çok tercih edilen sınav türü ise basılıdır.

Başvuru Formu