ELTA-C

İngilizce dil eğitiminde gerçek ölçme
ve değerlendirme sağlıyoruz.

ELTA-C sınavları ile ilkokul 2.sınıftan 12.sınıfa kadar her yaş ve kademede
seviyelerine göre 4 beceride progress olarak ölçme ve değerlendirme sağlamaktayız.
ELTA-C sınavları sayesinde tüm öğrencilerinizin uluslararası CEFR standartlarındaki
başarılarını sadece puan olarak değil kazanımları ve becerilerine göre
ayrıştırılmış biçimde raporlar sunmaktadır.

Sınavlara hazırlık yapmanıza gerek yoktur.

ELTA-C sınavlarının amacı öğrencilerin bilgilerini ölçmek ve
değerlendirmektir. Eksik bilgilerini görebilmelerini sağlayıp
geliştirmeleri için öğrenci ve öğretmene yol göstermektir.
Hiçbir yayına bağlı olmadan, CEFR kazanımlarına uygun uluslararası
kitapları kullanmanız yeterli olacaktır. Bir yarış sınavı değil,
öğrenimi amaçlamaktadır.

Başarı için progress önemlidir

Öğrencilerinizin başarılarını dönemin başından itibaren 3 beceride ölçümleyip
değerlendirip dönem sonunda terchinize göre yabancı eğitmenler tarafından
yüzyüze yada online olarak konuşma beceriside ölçümlenmektedir. Sezon
içerisinde istediğiniz aralıklarda değerlendirme yapabilirsiniz.Konuşma becerisini değerlendiriyoruz

ELTA-C sınavlarında okulun tercihine göre sadece yıl sonunda face to face
yada online olarak konuşma becerisini değerlendirmekteyiz. Bu
değerlendirme yaş ve seviyelere göre ayrı ayrı belirlenmektedir. CEFR
kazanımları esas alınmaktadır.

Uluslararası CEFR içeriklerine göre hazırlanmıştır

ELTA sınavları dünyaca kabul görülen tüm eğitim kurumları ve yayın kuruluşları tarafından fikirbirliğine varılarak hazırlanmış CEFR içerikleriyle birebir uyumludur.

İstediğiniz aralıklarda sınav uygulayabilirsiniz

Dönem başından itibaren öğrencilerinizin bilgi düzeylerini ölçümleyip
raporlar sayesinde sınıflarınızı homojen hale getirebilirsiniz. Sırasıyla Eylül,
Kasım, Şubat,Nisan ve Haziran ayları olarak toplam 5 sınav bulunmaktadır.
Bu sınavları tercihinize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz.

Raporlar sayesinde başarıya giden yol

Her sınav sonrasında basılı olarak öğrencilerinize ayrı ayrı raporlar sunmaktayız.
Rapor değerlendirmelerini kazanımlar ve becerilere göre görebilir üzerinde yer
alan karekod sayesinde bireyselleştirilmiş olarak eksik olan bilgilerini tamamlama
imkanı sunmaktayız.

ELTA Management System

Tüm öğretmenlerimizin ulaşabileceği ve çok şubeli okullarda merkezi yönetim
şifreleri ile başarıyı karşılaştırmalı olarak takip edebilmektesiniz. Bu raporlar
bireysel yada sınıf, şube bazlı olarak takip edebilmektesiniz. Aynı kazanımlardaki
eksiklikler için etüt öğrencilerini görebilir katılımlarını takip edebilirsiniz.

Online, Offline ya da paper based uygulama çeşitliliği

ELTA sınavları okulunuzda uygulanabilmesi için kolaylıklar sunmaktadır.
Online olarak bilgisayar, telefon yada tablet ile kolayca online
uygulanabildiği gibi okulunuzdaki imkanları kullanmadan tabletlerle
gelerek offline yapabilmekteyiz. En çok tercih edilen sınav türü ise
Paper based dir. Dönem başı sınav haricinde şubat ve haziran ayı sınavlarında
gözetmen öğretmen tarafımızdan ücretsiz olarak yönlendirilmektedir.


Her öğrencimiz bilgi seviyesine göre sertifika
almaktadır.

ELTA-C sınavlarına katılım sağlayan her öğrencimiz yıl sonunda 1 kez
sertifika almaya hak kazanır. Bu sayede her öğrenci uluslararası CEFR
standartlarında seviye ve bilgi düzeyine, becerilerine göre sertifika almış
olur.

En uygun bütçe ve etkili sonuçlar konusunda iddalıyız

ELTA-C sınavları uluslararası arenada CEFR standartlarına uygunluğu ve
bağımsız bir kuruluş olması yanında bu alanda hizmet veren tüm
kuruluşlar arasında en hızlı, en etkin, en fazla uygulama çeşitliliği ve farklı
paket seçenekleri yanında uygun fiyat seçenekleri sebebi ile tüm
okulunuzdaki öğrenciler için tercih edeceğiniz profesyonel bir kuruluştur.

Başvuru Formu