Lifelong English Course System

KURSLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HERŞEY BİR ARADA

Life Long English Course System’i kullanan merkezler ilkokul, ortaokul, lise ve
yetişkin İngilizce öğretim programları, online worksheet, seviye belirleme ve
ölçme değerlendirme, ders içi etkinlikleri ile beraberinde satış takip, muhasebe,
öğrenci işleri yönetimi de dahil olmak üzere bir kurs için yeterli olan tüm
gereksinimleri kullanıcılara sunmaktadır.
KURS MERKEZLERİNİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAR.

YÖNETMEK BİLGİ GEREKTİRİR

Kursunuzda öğrencilerin ilk başvuru sürecinden, seviye belirlemesine, uygun
sınıflara yerleştirilmesinden, seviye sonu ölçümlenmesine, kurs merkezinin tüm
muhasebe yönetiminden görev tanımlamalarına kadar tüm aşamalarında size
destek olur. Kursunuzda ki en başarılı öğretmen, öğrenci gibi bilgilere kolayca
ulaşım sağlayıp ödüllendirme gerektiğinde size detaylı bilgiler sunar. Hiçbir bilgi
kaybı yaşamazsınız.

ÖĞRETMENLERİNİZE YARDIMCI OLUR

Kurs işletmesinde öğretmenlerinizin öğrenci seviye belirlemesinden itibaren
kursunuzda verilecek ders saatine göre planlanmış hazır programlar ile ister özel
ders ister grup eğitimlerinizde saatlik, günlük, haftalık, aylık planlamalar ile güçlü
video içeriklerinden, ders içi etkinliklere haftalık worksheet’lere kadar düzenli ve
güçlü bir eğitim sunulmasını sağlar. Seviye sonlarında yapılan seviye bitirme
sınavlarında öğrencilerinizin kazanmış olduğu becerileri raporlarla detaylı olarak
sunabilme olanağı yakalamış olursunuz.

KURUMSAL YAPINIZI GÜÇLENDİRİN

Sistem içerisinde bulunan personel görev tanımları ile daha etkin yönetim
sağlamış olursunuz. Çalışmış olduğunuz şirketler için online içerikleri olan
Mylesson programı ile öğrenimi kolaylaştırırsınız. Kurumsal anlaşmalarınızda
kullanacağınız online ELTA sınavları ile profesyonel bir yaklaşım sergileyerek
bireysel yada tüm kurum için düzenlenmiş raporlarla daha etkin sonuç ve eğitim
sunabilme fırsatı yakalamış olursunuz.

ÖĞRETİM VE SINAV İÇERİKLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

Tüm içerikler Avrupa dil standartları (CEFR) çerçevesinde hazırlanmış olup birçok
eğitim kurumu da dahil olmak üzere tercih edilmektedir. Eğitim programlarınızı
her yıl güncellemek, profesyonel bir yapıya geçiş sağlamak gerek eğitimsel
gerekse ticari olarak bu profesyonel yapıda minimum maliyetlerle kazançlı
çıkmak isterseniz Lifelong English Course System’i tercih etmelisiniz.

Başvuru Formu